Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Gröna Live passet (och digtiala) hur skaffar man det?

Sveriges längsta och mest efterlängtade festival, Grönan Live, är tillbaka igen för en häftig sommar med över 50 konsertupplevelser. Med Grönan Live-passet på 395 kr får du fri entré till alla konserter och danskvällar under hela sommaren. Passet ger dig tillträde till alla konserter på både Stora och Lilla scenen. Observera att Grönan Live-passet är personligt och måste registreras på Mina Sidor för att kunna användas. Låt oss gå och upplev musiklivet tillsammans!

För att skaffa Grönan Live-passet kan du gå till festivalens hemsida och köpa det via en online biljettförsäljning. Du kan också köpa det direkt på Gröna Lunds entré eller i biljettkassan. Det är viktigt att notera att Grönan Live-passet är personligt och måste registreras på Mina Sidor innan det kan användas. När du köper passet online eller på plats, får du en kod som du sedan använder för att registrera passet på Mina Sidor. Efter att ha registrerat passet kan du använda det för att få fri entré till alla konserter och danskvällar under hela sommaren.

Digitalt pass

Det finns även möjlighet att skaffa ett digitalt Grönan Live-passet, som kan hämtas och användas via en mobilapp eller en webbsida. Det digitala passet fungerar på samma sätt som ett fysiskt pass, och ger fri entré till alla konserter och danskvällar under hela sommaren.

För att skaffa det digitala Grönan Live-passet, gå till festivalens hemsida eller ladda ner mobilappen och köp passet via en online biljettförsäljning. När du har köpt passet, kommer det att finnas tillgängligt i appen eller på en webbsida där du kan hämta det.

Det digitala Grönan Live-passet är personligt och måste registreras på Mina Sidor för att kunna användas, precis som det fysiska passet. När du har hämtat det digitala passet, ska du öppna den och presentera det vid entrén för att få tillträde till konserterna och danskvällarna.

Steg för steg

För att skaffa Grönan Live-passet kan du följa dessa steg:

  1. Gå till festivalens hemsida eller ladda ner mobilappen: Börja med att gå till Grönan Live’s hemsida eller ladda ner mobilappen där biljettförsäljningen finns tillgänglig.
  2. Välj Grönan Live-passet: När du är på hemsidan eller i mobilappen, välj Grönan Live-passet och klicka på köp-knappen.
  3. Fyll i dina uppgifter: Fyll i dina personuppgifter och betalningsinformation för att genomföra köpet.
  4. Registrera ditt pass: Du kommer nu få en kod för att registrera ditt pass på Mina Sidor. Gå till Mina Sidor, logga in eller skapa ett konto om du inte redan har ett. Använd koden för att registrera ditt Grönan Live-passet.
  5. Hämta ditt digitala pass : Om du köpte det digitala Grönan Live-passet, hämta det från mobilappen eller webbsidan, registrera det på Mina sidor.
  6. Presentera ditt pass vid entrén: Använd det fysiska eller digitala passet vid entrén till festivalen för att få tillträde till alla konserter och danskvällar under hela sommaren.

Observera att det är viktigt att registrera ditt Grönan Live-passet innan du använder det, och att det är personligt och endast kan användas av den person som det är registrerat på.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *